dimecres, 7 de juliol de 2010

Pepites d'or

Els temps (ara i sempre) ens demanen escolta atenta per discernir les paraules de veritat enmig de tants missatges, pepites d’or en el llim del riu.

1 comentari: